yeucauGửi yêu cầu0337798799

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Dịch vụ đăng ký chỉ dẫn địa lý

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý / admin

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý và tên gọi xuất xứ sản phẩm nông sản đang được xem là một ...

Xem tiếp

Chỉ dẫn địa lý là gì?

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý / admin

Chỉ dẫn địa lýlà thông tin về nguồn gốc của hàng hoá: từ ngữ; dấu hiệu; biểu tượng; hình ảnh ...

Xem tiếp

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý / admin

a. Trình tự thực hiện: - Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc qua đại diện ...

Xem tiếp

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong TPP

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý / admin

Chỉ dẫn địa lý (CDĐL) là một trong những đối tượng được quy định trong TPP phần về sở hữu ...

Xem tiếp

Hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý / admin

Trả lời độc giả báo điện tử chất lượng Việt Nam về việc bảo vệ chỉ dẫn địa lý tại ...

Xem tiếp

Hỗ trợ trực tuyến