yeucauGửi yêu cầu0909 36 77 19

Bảo hộ giống cây trồng

Đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Bảo hộ giống cây trồng / admin

Khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu bảo hộ quyền đối với giống cây trồng mới, có thể ủy ...

Xem tiếp

Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng

Bảo hộ giống cây trồng / admin

Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ. Khi tổ chức, cá nhân có ...

Xem tiếp

Giống cây trồng và Điều kiện bảo hộ của Giống cây trồng là gì?

Bảo hộ giống cây trồng / admin

Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất ...

Xem tiếp

Tính mới của và Tính khác biệt của Giống cây trồng là gì?

Bảo hộ giống cây trồng / admin

Giống cây trồng được coi là có tính mới nếu vật liệu nhân giống hoặc sản phẩm thu hoạch của ...

Xem tiếp

Thế nào là Giống cây trồng được biết đến rộng rãi?

Bảo hộ giống cây trồng / admin

- Giống cây trồng mà vật liệu nhân giống hoặc vật liệu thu hoạch của giống đó được sử dụng ...

Xem tiếp

Hỗ trợ trực tuyến