yeucauGửi yêu cầu0909 36 77 19

Bảo hộ quyền

Xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Bảo hộ quyền / admin

Tổ chức, cá nhân không phải là chủ thể quyền sở hữu công nghịêp có quyền yêu cầu xử lý ...

Xem tiếp

Xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm nhãn hiệu

Bảo hộ quyền / admin

Đối với trường hợpxử lý tên doanh nghiệp xâm phạm nhãn hiệu đã được cấp(xâm phạm quyền sở hữu công ...

Xem tiếp

Xem xét đơn yêu cầu xử lý vi phạm

Bảo hộ quyền / admin

Xem xét đơn yêu cầu xử lý vi phạm: Theo quy định tại Thông tư số 37/2011/TT- BKHCN của Bộ ...

Xem tiếp