yeucauGửi yêu cầu0337798799

Bảo hộ tên thương mại

Đăng ký tên thương mại của doanh nghiệp

Bảo hộ tên thương mại / admin

Đăng ký tên thương mại của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân ...

Xem tiếp

Đặt tên doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp mới 2014

Bảo hộ tên thương mại / admin

Câu hỏi:Luật sư có thể cho chúng tôi biết quy định của luật doanh nghiệp 2014 về việc đặt tên ...

Xem tiếp

Mối quan hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại

Bảo hộ tên thương mại / admin

Hiện nay mối quan hệ giữa Nhãn hiệu và tên thương mại đang được quy định tại Điểm j, khoản ...

Xem tiếp

Phân biệt nhãn hiệu và tên thương mại

Bảo hộ tên thương mại / admin

Việc phân biệt giữa nhãn hiệu và tên thương mại theo pháp luật Việt Nam thực sự là khó khăn ...

Xem tiếp

Vấn đề về đăng ký bảo hộ tên thương mại

Bảo hộ tên thương mại / admin

Vấn đề về đăng ký bảo hộ tên thương mại, Theo Nghị định 54/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của Chính phủ về ...

Xem tiếp

Hỗ trợ trực tuyến