yeucauGửi yêu cầu0337798799

Cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả cho nhóm tác giả

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả từ Cục bản quyển tác giả thuộc Bộ văn hóa, thể thao và du lịch.
 
Ngày 27 tháng 02 năm 2015, chúng tôi thừa ủy quyền của nhóm tác giả đã nhận giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả như sau:
 
Bảo hộ bản quyền tác giả cho nhóm tác giả
 
Tên tác phẩm:Nghiên cứu giải pháp tốt hơn dịch vụ ngành giao thông vận tải bằng ứng dụng công nghệ thông tin.
 
 
Tác giả:Phan Quý Ngà, Huỳnh Công Trung và Trương Trọng Hào
Chủ sở hữu tác phẩm:Công ty TNHH tôi di chuyển
Loại hình tác phẩm:Tác phẩm viết.
 
Đây là một bản quyền tác giả do các luật sư của chúng tôi tư vấn cho khách hàng. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, bản quyền không phải đăng ký nhưng vẫn phát sinh hiệu lực, tuy nhiên, luật sư chúng tôi

Bản quyền tác giả Khác