yeucauGửi yêu cầu0337798799

Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể tiến hành chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu. Sau khi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu vẫn còn quyền sở hữu đối với nhãn hiệu.
 
Thủ tục ghi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu như sau:
Chuyển quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Li-xăng nhãn hiệu)
 
Đối tượng
Quyền sử dụng tên thương hiệu đã được bảo hộ cho nhóm sản phẩm/dịch vụ cụ thể. Bên chuyển quyền vẫn được tiếp quyền sử dụng hoặc được chuyển quyền sử dụng cho bên khác (trừ trường hợp li-xăng độc quyền)
 
Hồ sơ cần thiết
 
- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (bản gốc)
 
- Tờ khai (theo hướng dẫn)
 
- Hợp đồng chuyển quyền sử dụng (theo hướng dẫn)
 
- Giấy ủy quyền (gửi lại cho quí khách sau khi nhận được yêu cầu chuyển quyền)
 
Thời gian thực hiện
3-4 tháng
 
Lưu ý
Thời gian thực hiện có thể được rút ngắn hơn nếu có yêu cầu cụ thể

Mua bán thương hiệu Khác