yeucauGửi yêu cầu0337798799

Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu

Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu. Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể tiến hành chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu. Sau khi chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu, chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ chấm dứt mọi quyền lợi đối với nhãn hiệu.
 
Thủ tục ghi nhận chuyển nhượng nhãn hiệu như sau:
(Chuyển quyền sở hữu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)
 
 
Đối tượng:
Quyền sở hữu toàn bộ đối với thương hiệu đã được bảo hộ cho nhóm sản phẩm/dịch vụ cụ thể. Bên chuyển quyền chấm dứt mọi quyền của mình đối với nhãn hiệu đã chuyển nhượng
 
 
Hồ sơ cần thiết:
- Giấy ủy quyền (gửi lại khi nhận được yêu cầu).
- Tờ khai (Theo hướng dẫn)
- Hợp đồng chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu.
- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (bản gốc).
 
 
Thời gian thực hiện chuyển nhượng nhãn hiệu:
3-4 tháng
Lưu ý:
Nhãn hiệu đã đăng ký nếu trùng với tên doanh nghiệp của chủ đơn thì không được chuyển quyền sở hữu hoặc phải tiến hành thêm các bước bổ sung

Mua bán thương hiệu Khác