yeucauGửi yêu cầu0337798799

Dịch vụ xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Dịch vụ xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ: Quyền sở hữu trí tuệ là một trong những quyền tài sản có giá trị nhất trong khối tài sản của Doanh nghiệp. Tuy nhiên, quyền sở hữu trí tuệ cũng là đối tượng hay và dễ bị xâm phạm nhất.
 
Do đó, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thực hiện các biện pháp kỹ thuật và pháp lýđể chống lại cácđối tượng có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là hoạtđộng nghiệp vụ cao,đòi hỏi sự hiểu biếtđầyđủ các quyđịnh pháp luật và thực tiếnđấu tranh chống các hành vi thương mại bất công bằng trên thị trường;
Dịch vụ xử lý vi phạmvề sở hữu công nghiệp bao gồm:
Thương hiệu (Nhãn hiệu), Chỉ dẫn địa lý, Tên thương mại, Kiểu dáng công nghiệp, Sáng chế, giải pháp hữu ích, Thiết kế bố trí, Bản quyền tác giả
 
Với kinh nghiệm của mình, các Luật sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc xácđịnh hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vàđưa ra cách thức, kế hoạch và lộ trình xử lý một cách có hiệu quả nhất;
 
-Hỗ trợ làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền(Thanh tra Bộ KHCK, Quản Lý thị trường, Công An kinh tế hoặc Cục SHHTT)để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ xử lý vi phạm;
 
-Tiến hành điều tra thị trường liên quan đến đối tượng vi phạm;
 
-Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm địnhvà kết luận về các hành vi vi phạm quyền của các đối tượng sở hữu trí tuệ;
 
-Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;
 
-Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm;
 
-Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàngliên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án có thẩm quyền.

Bảo hộ quyền Khác