yeucauGửi yêu cầu0909 36 77 19

Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí được bảo hộ

Thiết kế bố trí được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
 
a) Có tính nguyên gốc;
 
b) Có tính mới thương mại.

Kiểu dáng - Sáng chế Khác