yeucauGửi yêu cầu0337798799

Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí được bảo hộ

Thiết kế bố trí được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
 
a) Có tính nguyên gốc;
 
b) Có tính mới thương mại.

Kiểu dáng - Sáng chế Khác