yeucauGửi yêu cầu0909 36 77 19

Hỏi đáp quyền tác giả

Hệ thống hành chính

Hỏi đáp quyền tác giả / admin

Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về bảo hộ quyền tác giả trong phạm vi cả nước.

Xem tiếp

Đăng ký bản quyền cho kịch bản TVC

Hỏi đáp quyền tác giả / admin

Chúng tôi là doanh nghiệp dược phẩm, có việt một kịch bản dùng cho việc sản xuất TVC quảng bá ...

Xem tiếp

Bảo hộ bản quyền phần mềm kế toán

Hỏi đáp quyền tác giả / admin

Doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất phần mềm, năm 2014, chúng tôi đã viết một phần mềm ...

Xem tiếp

Chủ thể khởi kiện vụ án quyền tác giả, quyền liên quan

Hỏi đáp quyền tác giả / admin

Những người nào có quyền khởi kiện dân sự về quyền tác giả và quyền liên quan?

Xem tiếp

Nội dung của quyền tác giả gồm những quyền gì

Hỏi đáp quyền tác giả / admin

Quyền của tác giả (quyền tác giả) bao gồm những quyền gì?

Xem tiếp