yeucauGửi yêu cầu0909 36 77 19

Mua bán chuyển nhượng

Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu

Mua bán chuyển nhượng / admin

Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu. Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể tiến hành ...

Xem tiếp

Dịch vụ chuyển quyền sử dụng sở hữu công nghiệp

Mua bán chuyển nhượng / admin

Dịch vụ chuyển quyền sử dụng sở hữu công nghiệp (li-xăng) là việc chủ sở hữu quyền cho phép tổ ...

Xem tiếp

Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Mua bán chuyển nhượng / admin

Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể tiến hành chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn ...

Xem tiếp

Khi nào pa tăng, khi nào li xăng?

Mua bán chuyển nhượng / admin

Khi nào pa tăng, khi nào li xăng? Để hiểu rõ hơn 2 khái niệm, pa tăng và li xăng, chúng ...

Xem tiếp

Giá và phương pháp thanh toán trong hợp đồng li-xăng

Mua bán chuyển nhượng / admin

Giá và phương pháp thanh toán trong hợp đồng li-xăng sở hữu công nghiệp

Xem tiếp