yeucauGửi yêu cầu0337798799

Mua bán thương hiệu

Tư vấn luật chuyển giao công nghệ

Mua bán thương hiệu / admin

Tư vấn luật chuyển giao công nghệ.Chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng ...

Xem tiếp

Thủ tục cấp giấy phép chuyển giao công nghệ

Mua bán thương hiệu / admin

Thủ tục cấp giấy phép chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế ...

Xem tiếp

Chuyển giao công nghệ như thế nào

Mua bán thương hiệu / admin

Chuyển giao công nghệ: là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công ...

Xem tiếp

Chủ thể và hình thức chuyển giao công nghệ

Mua bán thương hiệu / admin

Chủ thể có quyền chuyển giao công nghệ bao gồm:

Xem tiếp

Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Mua bán thương hiệu / admin

Hình thức của hợp đồng chuyển giao công nghệ: là bằng văn bản hoặc hình thức khác có giá trị ...

Xem tiếp

Dịch vụ tư vấn định giá thương hiệu

Mua bán thương hiệu / admin

Định giá thương hiệu là nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp xác định giá trị thị trường của thương ...

Xem tiếp

Chi phí định giá tài sản sở hữu trí tuệ

Mua bán thương hiệu / admin

Các yếu tố để định giá tài sản sở hữu trí tuệ

Xem tiếp

Định giá thương hiệu khi cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Mua bán thương hiệu / admin

Phương pháp định giá thương hiệu khi cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Xem tiếp

Các phương pháp định giá thương hiệu

Mua bán thương hiệu / admin

Các phương pháp định giá thương hiệu tại Việt Nam Thương hiệu ngày càng đóng vai trò quan trọng của mỗi ...

Xem tiếp

Định giá thương hiệu là gì?

Mua bán thương hiệu / admin

Định giá thương hiệu là một công cụ duy nhất tính toán giá trị kinh tế của thương hiệu, góp ...

Xem tiếp

Dịch vụ đăng ký nhượng quyền thương mại

Mua bán thương hiệu / admin

Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu ...

Xem tiếp

Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại

Mua bán thương hiệu / admin

Việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại được thực hiện theo thủ tục và trình tự sau đây:

Xem tiếp