yeucauGửi yêu cầu0909 36 77 19

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch. Muốn có mã số mã vạch trên hàng hoá đểxuất khẩuhay bán tại cácsiêu thị, trước tiên các doanh nghiệp phải gia nhập EAN ViệtNam.
 
EAN ViệtNam sẽ cấp mã M cho doanh nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp lập mã mặt hàng (mã I) cho từng sản phẩm.
 
Để được là thành viên của EAN Việt Nam, doanh nghiệp sẽ phải đóng phí gia nhập và phí hàng năm. Hai loại phí này do đại hội các thành viên quyết định, được ghi trong điều lệ của EAN Việt
Namvà có thể thay đổi sau một thời gian áp dụng.
 
Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của doanh nghiệp khi áp dụng mã số mã vạch là quản lý mã mặt hàng (mã I) của mình theo nguyên tắc mỗi mã số tương ứng với một loại sản phẩm duy nhất, không được nhầm lẫn. Những sản phẩm khác nhau về tính chất (ví dụ như bia và nước ngọt), về khối lượng, về bao gói… đều phải được cho những mã số mặt hàng khác nhau. Những mã số này sẽ sử dụng lâu dài cùng với sự tồn tại của mặt hàng đó. Những mặt hàng này khi được cải tiến (thay đổi trọng lượng, cách bao gói…) đều phải được cấp mã mặt hàng mới
 
Tư vấn thủ tục đăng ký mã vạch hàng hóa:
 
1. Hồ sơ gồm có:
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập
+Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN theo mẫu quy định
+Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam theo mẫu quy định
+Bản đăng ký sử dụng MSMV (theo mẫu quy định)
 
2. Nộp hồ sơ tại:
- Hoặc thông qua Dịch vụđăng ký mã số mã vạchcó số Điện thoại: 0983367068
- Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam/ Chi cục Tiêu chuần Đo lường Chất lượng
 
3. Thời gian giải quyết:
- Thời gian cấp mã số tạm thời2 ngày, cấpGiấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch01 thángkể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
 

Thương hiệu Khác

Hỗ trợ trực tuyến