yeucauGửi yêu cầu0909 36 77 19

Thương hiệu

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài

Thương hiệu / admin

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là công ty Việt Nam, muốn đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid, ...

Xem tiếp

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Thương hiệu / admin

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu là tên gọi chung, còn có các tên gọi khác như đăng ký nhãn ...

Xem tiếp

Thủ tục đăng ký logo độc quyền

Thương hiệu / admin

Phải khẳng định rằng LOGO mang một sức mạnh tiềm tàng, trong mọi sự kiện việc sử dụng LOGO trên ...

Xem tiếp

Đăng ký thương hiệu liên kết

Thương hiệu / anonymous

Thương hiệu liên kết(nhãn hiệu) là các thương hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự ...

Xem tiếp

Gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu

Thương hiệu / anonymous

Gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần ...

Xem tiếp

Thủ tục gia hạn Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Thương hiệu / anonymous

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực trong 10 năm, sau 10 năm chủ sở hữu nhãn ...

Xem tiếp

Hỗ trợ trực tuyến