yeucauGửi yêu cầu0337798799

Tính lệ phí đăng kí SHTT

Tính phí đăng ký sáng chế

Tính lệ phí đăng kí SHTT / admin

Tài liệu dạng giấy, điện tử (chứa toàn bộ nội dung tài liệu đơn)

Xem tiếp

Tính phí đăng ký kiểu dáng

Tính lệ phí đăng kí SHTT / admin

Lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm:

Xem tiếp

Tính phí đăng ký bản quyền

Tính lệ phí đăng kí SHTT / admin

Tính phí đăng ký Bản Quyền

Xem tiếp

Tính phí đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu

Tính lệ phí đăng kí SHTT / admin

Phí dịch vụ đăng ký bảo hộ logo, thương hiệu, nhãn hiệu

Xem tiếp