yeucauGửi yêu cầu0337798799

Tính phí đăng ký bản quyền

Tính phí đăng ký Bản Quyền
1.Tác phẩm viết
2.Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng
3.Phần mềm máy tính
4.Bản ghi âm
5.Bản ghi hình
6.Chương trình phát sóng
7.Tác phẩm điện ảnh, sân khấu
8.Tác phẩm kiến trúc, họa đồ, bản đồ
 
9. Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, bản quyền logo
 
Lệ phí đăng ký bản quyền tác giả cho mỗi loại hình trên là 3.700.000VNĐ
Lệ phí đăng ký bản quyền Phần mềm máy tính,Chương trình phát sóng,Tác phẩm điện ảnh, sân khấulà 5.000.000VNĐ

Tính phí dịch vụ Khác