yeucauGửi yêu cầu0337798799

Tính phí đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu

Phí dịch vụ đăng ký bảo hộ logo, thương hiệu, nhãn hiệu
 
1. Chi phí nộp đơn đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu:
Phí tra cứu,đánh giá Logo thương hiệu, nhãn hiệu: 700.000VNĐ/ 1 nhóm(trước khi đăng ký)
Phí đăng ký Logo thương hiệu, nhãn hiệu: 3.000.000VNĐ/ 1 nhóm(dưới 6 sản phẩm/ dịch vụ)
 
2.Nộp đơn đăng ký:
Soạn đơn, nộp đơn đăng ký bảo hộtrên cơ sở nhóm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đăng ký chologo, thương hiệu, nhãn hiệu(Liệt kê sản phẩm, dịch vụ cụ thể)
 
3. Cấp bằng:
Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ được tính theo nhóm, được Đại diện Sở hữu công nghiệpcó cấp giấy chứng nhậnnếu đơn đã nộp đáp ứngđủ các điều kiện.
 
4. Tư vấn dịch vụ:
Tư vấn chiến lược, theo dõi xử lý tình trạng đơn, xử lý sai sót khiếu mại của đơn đã nộp
 
Mức phí đăngký logo, tên thương hiệu, nhãn hiệutrọn gói gồm:
Tra cứu đánh giá(1)+ Nộp đơn đăng ký(2)+ Theo dõi xét cấp bằng(3)
 
Chúng tôi cung cấp dịch vụtrọn gói(1)+(2)+(3):
Để thực hiện dịch vụ trọn gói thì phải là một tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp.
(Đại diện sở hữu công nghiệpquyết định số 417/QĐ-SHTT)

Tính phí dịch vụ Khác