yeucauGửi yêu cầu0909 36 77 19

Văn bản pháp luật

Bộ luật, luật sở hữu trí tuệ

Văn bản pháp luật / admin

Bộ Luật Dân sự - phần sở hữu trí tuệ, Bộ Luật Hình sự - phần sở hữu trí tuệ

Xem tiếp

Nghị Định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Văn bản pháp luật / admin

Nghị Định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan, của CHÍNH PHỦ ...

Xem tiếp

Quy định xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Văn bản pháp luật / admin

Ngày 05/4/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban ...

Xem tiếp

Điểm mới về tội phạm sở hữu trí tuệ trong Bộ luật hình sự 2015

Văn bản pháp luật / admin

Bảng So sánh về tội phạm sở hữu trí tuệ giữa hai bộ Luât hình sự năm 1999 và năm ...

Xem tiếp

Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu

Văn bản pháp luật / admin

Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, ...

Xem tiếp