yeucauGửi yêu cầu0909 36 77 19

Xử lý vi phạm quyền SHTT

Dịch vụ xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Xử lý vi phạm quyền SHTT / admin

Dịch vụ xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ: Quyền sở hữu trí tuệ là một trong những quyền ...

Xem tiếp

Quy trình xử lý vi phạm nhãn hiệu

Xử lý vi phạm quyền SHTT / admin

Quy trình xử lý vi phạm đối với các hành vi xậm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với ...

Xem tiếp

Xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Xử lý vi phạm quyền SHTT / admin

Tổ chức, cá nhân không phải là chủ thể quyền sở hữu công nghịêp có quyền yêu cầu xử lý ...

Xem tiếp

Xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm nhãn hiệu

Xử lý vi phạm quyền SHTT / admin

Đối với trường hợpxử lý tên doanh nghiệp xâm phạm nhãn hiệu đã được cấp(xâm phạm quyền sở hữu công ...

Xem tiếp

Xem xét đơn yêu cầu xử lý vi phạm

Xử lý vi phạm quyền SHTT / admin

Xem xét đơn yêu cầu xử lý vi phạm: Theo quy định tại Thông tư số 37/2011/TT- BKHCN của Bộ ...

Xem tiếp